Dijital Takograf Tespit İşlemleri

Dijital Takograf Tespit İşlemleri

12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği’nin
ilgili maddeleri gereği
30/6/2014 tarihinden sonra;

İlk defa tescil edilerek trafiğe çıkarılacak olanlarda,
1996 model ve sonrası olup, ilk defa takograf cihazı takılacak olanlarda, dijital takograf cihazının kullanılması zorunludur.
Bu çerçevede araç tescil işlemlerine esas olmak üzere; Bakanlığımızca yetkilendirilen takograf servisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen araçlarda bulunan dijital takografa ilişkin bilgileri Dijital Takograf Bilgileri Tespit Tutanağını eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenlemek suretiyle tespit edeceklerdir.

Dijital Takograf Bilgileri Tespit Tutanağı, bu tutanağının nasıl doldurulacağına yönelik açıklamalı bir doküman ile mevcut durumda kullanılmakta olan dijital takograf markalarına yönelik hazırlanmış örnek tutanaklar aşağıda verilmiştir.

Konuya hassasiyet gösterilerek bu durum için gelen araçların işlemlerinin öncelikli olarak yapılması ve Dijital Takograf Bilgileri Tespit Tutanağının örnek dokümanlara uygun olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.